ایده آل شبکه

درباره ما

شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا با هدف استفاده از جدیدترین فناوری های روز در راستای پیشرفت و بهبود فناوری اطلاعات در کشور و توسعه آن در بخش های گوناگون تجارت، صنعت، فرهنگ، هنر و خدمات و رواج و عمومی سازی کاربردهای این فناوری فعالیت خود را در سال 1383 آغاز نموده است.

این شرکت با تلاش برای برقراری ارتباط سازنده و مداوم با مدیران شرکت ها، تولیدکنندگان محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و متخصصین تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف اقتصادی و سازمانی، سعی بر آن دارد تا با تمام توان خود در کشف و تشخیص نیاز سازمان ها، شرکت ها و صاحبان واحدهای صنعتی و صنفی بکوشد تا فناوری مورد نیاز آن ها را جهت جذب مخاطبان و مشتریان تازه و بازارهای جدید و حرکت های نوین در قالب پروژه های مبتنی بر شبکه، اینترنت و اینترانت در اختیار آنها قرار دهد.

و ما بر این باوریم :

در دنیایی که همه فروشنده اند، نوع خدمات ممیزی آنهاست.